مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

 

دکتر حسین ارزانی

متولد:  1338

دیپلم:  علوم طبیعی 1356

کارشناسی جنگل و مرتع دانشگاه تهران 1363

کارشناسی ارشد: مرتعداری دانشگاه تهران 1368

دکتری: مرتعداری دانشگاه نیوسات ولز استرالیا 1373

مرتبه علمی: استاد

تخصص: مرتعداری، ارزیابی مرتع، رابطه دام و مرتع و تغذیه دام

 

دکتر محمد جعفری

متولد 1338، قم

دیپلم علوم طبیعی 1357

کارشناسی : مرتع وآبخیزداری دانشگاه تهران 1361

کارشناسی ارشد: مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس 1368

دکتری: خاک شناسی مرتع دانشگاه نیوسات ولز استرالیا 1373

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاک شناسی، خاک های مناطق خشک و نیمه خشک

 

دکتر حسین آذرنیوند

سال تولد: 1337

محل تولد: شیراز

ديپلم متوسطه: 1356

كارشناسي: 1364، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: 1369، دانشگاه تربيت مدرس

دكتري : 1382، دانشگاه تهران، مرتعداری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: مرتعداری، اصلاح و توسعه مراتع، اکولوژی مرتع

 

دکتر علی طویلی

(مدیر گروه)

متولد 1353

دیپلم علوم تجربی 1371

کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه مازندران 1357

کارشناسی ارشد: مرتعداری دانشگاه تهران 1378

دکتری: مرتعداری دانشگاه تهران 1383

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: مرتعداری، آلوفیزیولوژی گیاهی، زراعت گیاهان علوفه ای

 

دکتر محمد علی زارع چاهوکی

متولد 1355

دیپلم علوم تجربی 1373

کارشناسی: مرتع وآبخیزداری دانشگاه یزد 1378

کارشناسی ارشد: مرتعداری دانشگاه تهران 1380

دکتری: مرتعداری دانشگاه تهران 1385

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: مرتعداری، آمار

 

دکتر علی سلاجقه

(رئیس سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

متولد 1346، کرمان

دیپلم ریاضی

کارشناسی: مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: آبخیزداری دانشگاه تهران

دکتری: آبخیزداری دانشگاه تهران

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آبخیزداری، حفاظت آب و خاک، مهندسی رودخانه

 

دکترمحمد مهدوی

متولد 1326

دیپلم: ریاضی 1345

کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه تهران 1350

کارشناسی ارشد: مدیریت ابخیز دانشگاه لوی پاستور فرانسه 1357

دیپلم عالی: کارتوگرافی اتوماتیک دانشگاه لوی پاستور 1358

دکتری: مهندسی و هیدرولوژی دانشگاه لوی پاستور فرانسه 1360

مرتبه علمی: استاد

دکتری : دیپلم دوره عالی هیدرولوژی دانشگاه لومونسف مسکو

تخصص: هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب، هیدرولوژی مناطق خشک، هیدرولوژی شهری، آب های زیرزمینی، کارتوگرافی

 

دکتر حسن احمدی

•سال تولد: 1322

•محل تولد: دامغان

•دیپلم علوم طبیعی 1341 

•کارشناسی: جنگل و مرتع 1345 دانشگاه تهران 

•كارشناسي ارشد: فرسايش و رسوب - دانشگاه بردو فرانسه- 1350 

•دكتري : آبخيزداري - دانشگاه بردو فرانسه -1353 

•مرتبه علمی: استاد

 •تخصص: ژئومرفولوژی، فرسایش و رسوب، برف و بهمن، ارزیابی و تحلیل پروژه های منابع طبیعی

 

دکتر علی اکبر مهرابی

متولد 1321

دیپلم ریاضی 1342

کارشناسی: جنگلداری دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد و توسعه دانشگاه مونپلیه فرانسه

دانشنامه تخصصی جامعه شناسی روستایی و توسعه روستایی، مراکز بین المللی مطالعات عالی کشاورزی، مونپلیه فرانسه

مرتبه علمی: دانشیار

دکتری: اقتصاد و توسعه دانشکده اقتصاد مونپلیه فرانسه

تخصص: جامعه شناسی روستایی، نظریه های توسعه اقتصادی، مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع و حوزه های آبخیز، توسعه پایدار

 

دکتر غلامرضا زهتابیان

متولد 1333

دیپلم: ریاضی 1352

کارشناسی: مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران 1356

کارشناسی ارشد: آب و خاک و گیاه، فرانسه 1358

دکتری: آب و خاک و گیاه، فرانسه 1361

مرتبه علمی: استاد

تخصص: رابطه آب و خاک و گیاه، آبیاری، بیابانزدایی

 

دکتر سادات فیض نیا

متولد 1334

دیپلم طبیعی 1352

کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه تهران 1355

کارشناسی ارشد: زمین شناسی دانشگاه ایلی نویز امریکا 1981

دکتری: زمین شناسی دانشگاه ایلی نویز امریکا 1983

مرتبه علمی: استاد

تخصص: سنگ شناسی رسوبی، رسوب شناسی، سازندهای کواترنز، محیط های رسوبی، کانی شناسی رسی

 

دکتر محسن محسنی ساروی

متولد: 1327، ساری

دیپلم: 1348

کارشناسی: جنگلداری دانشگاه تهران 1352

کارشناسی ارشد: جنگلداری گرایش هیدرولوژی دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا 1356

دکتری: جنگل گرایش هیدرولوژی و آبخیزداری، دانشگاه آیداهو امریکا

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: هیدرولوژی، آبخیزداری، هیدرولوژی مناطق جنگلی و مرتعی

 

دکتر شهرام خلیقی سیگارودی

متولد 1349

دیپلم تجربی 1368

کارشناسی: مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران 1371

کارشناسی ارشد: آبخیزداری دانشگاه تهران 1375

دکتری: آبخیزداری دانشگاه تهران 1383

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هیدرولوژی، هوا شناسی

 

دکتر علی نظری سامانی

متولد 1356

دیپلم تجربی 1374

کارشناسی: مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران 1378

کارشناس ارشد: آبخیزداری، دانشگاه تهران 1380

دکتری: آبخیزداری (گرايش فرسايش)، دانشگاه تهران 1387

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آبخیزداری، فرسایش بادی

 

 

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۲۲ توسط یاسر قاسمی آریان
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ